Ostatnio wysyłane do projektów w Azji Środkowej

Kluczowe punkty dotyczące nadzoru i kontroli produkcji w przypadku outsourcingu rur ......

W artykule opisano podstawy nadzoru i kontroli zakupionych łączników rurowych podczas procesu produkcji zbiorników ciśnieniowych oraz porównano różnice w zakresie łączników rurowych objętych dwiema nowymi i starymi normami, "Rodzaje i parametry stalowych łączników rurowych spawanych doczołowo" (GB/T 12459-2017) i "Bezszwowe stalowe łączniki rurowe spawane doczołowo" (GB/T 12459-2005), poprzez osobiste doświadczenie personelu nadzoru i kontroli. Ponadto podkreśla rolę zakupionych spawanych łączników rurowych jako głównych elementów ciśnieniowych korpusu zbiornika ciśnieniowego; zlecone na zewnątrz spawane łączniki rurowe, które są zgodne z nadzorem produkcji i inspekcją [...]

Ostatnio wysyłane do projektów w Azji Środkowej

Proces produkcyjny i środki kontroli jakości zbiornika ciśnieniowego

W celu poprawy jakości produkcji zbiorników ciśnieniowych i zaspokojenia ich rzeczywistych potrzeb produkcyjnych i aplikacyjnych, biorąc za przykład rzeczywisty proces produkcji zbiornika ciśnieniowego, niniejszy artykuł bada ogólną sytuację projektu produkcji zbiornika ciśnieniowego, główny proces produkcji zbiornika ciśnieniowego i środki kontroli jakości produkcji zbiornika ciśnieniowego, mając nadzieję na zapewnienie naukowych odniesień do produkcji i kontroli jakości zbiornika ciśnieniowego. W produkcji zbiorników ciśnieniowych odpowiednie jednostki i technicy muszą wyjaśnić podstawowe potrzeby zgodnie ze specyficznymi warunkami i podjąć rozsądne środki w celu przeprowadzenia [...]

Ostatnio wysyłane do projektów w Azji Środkowej

Główne czynniki i środki zapobiegawcze awarii płytowego wymiennika ciepła......

Płytowy wymiennik ciepła to nowy typ wysokowydajnego wymiennika ciepła. Charakteryzuje się wysoką wydajnością wymiany ciepła, małymi stratami ciepła oraz zwartą i lekką konstrukcją. Jednak jego użycie również kończy się niepowodzeniem z powodu uszczelki, blokady, osadzania się kamienia i korozji używanego medium. W tym artykule przeanalizowano przyczyny i środki zapobiegawcze awarii skraplacza płytowego. Czym jest płytowy wymiennik ciepła? Płytowy wymiennik ciepła to nowy wysokowydajny wymiennik ciepła składający się z szeregu metalowych arkuszy o określonym falistym kształcie ułożonych razem. Cienki prostokątny kanał jest utworzony pomiędzy różnymi [...]

Ostatnio wysyłane do projektów w Azji Środkowej

Zasady rysowania rysunków zbiorników ciśnieniowych

1. Zasady wyboru widoku (1) Liczba widoków (w tym widoków kierunkowych, przekrojów itp.) powinna być zminimalizowana w celu wyraźnego przedstawienia obiektów. (2) Proszę unikać stosowania linii przerywanych do przedstawiania konturów i krawędzi obiektów. (3) Proszę unikać niepotrzebnych powtórzeń. 2. Zasady rysowania W przypadku przetwarzania, montażu i innych potrzeb, każdy element wyposażenia, komponent lub część powinny być indywidualnie rysowane za pomocą rysunków. Zasada niewymagania oddzielnych rysunków jest następująca: (1) Normy krajowe, normy zawodowe oraz inne standardowe komponenty i zakupione części. (2) W przypadku nitowanych i spawanych części o prostej konstrukcji, których wymiary, grafika, [...]

Ostatnio wysyłane do projektów w Azji Środkowej

Analiza przyczyn awarii zbiorników ciśnieniowych i dyskusja na temat zapobiegania......

Budowa przemysłu doprowadziła do szybkiego rozwoju przedsiębiorstw chemicznych w Chinach. Z perspektywy długoterminowego rozwoju, przedsiębiorstwa chemiczne stoją w obliczu wysokiego ryzyka związanego z bezpieczeństwem, a gdy pojawią się problemy, będą one miały stosunkowo niekorzystny wpływ społeczny. Awaria sprzętu produkcyjnego spowodowana pęknięciami w zbiornikach ciśnieniowych jest głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w dużych przedsiębiorstwach chemicznych. Jeśli nie uda się jej zapobiec tak szybko, jak to możliwe, wpłynie ona nie tylko na normalne działanie urządzeń produkcyjnych, ale także zagrozi bezpieczeństwu mieszkańców, powodując niepotrzebne straty ekonomiczne. Badanie przyczyn awarii ciśnieniowych i konstruowanie środków zapobiegawczych stało się przedmiotem [...]

Ostatnio wysyłane do projektów w Azji Środkowej

Zastosowanie badań penetracyjnych w badaniach nieniszczących naczyń ciśnieniowych......

Aby kompleksowo poprawić bezpieczeństwo operacyjne i stabilność zbiorników ciśnieniowych, a także rurociągów ciśnieniowych, analiza przeprowadzana jest wokół klasyfikacji technicznej kontroli jakości, koncentrując się na konkretnych rodzajach badań penetracyjnych i zasadach stosowania, a zakres zastosowania i efekty zastosowania różnych technik badań nieniszczących powierzchni są analizowane poprzez konkretne przypadki. Wybór badań penetracyjnych do badań nieniszczących pojemników nie tylko może szybko zlokalizować wady jakościowe pojemników, ale także może stworzyć dobre podstawy do bezpiecznego działania całego urządzenia ciśnieniowego. Wraz ze stopniową poprawą Chin [...]

Ostatnio wysyłane do projektów w Azji Środkowej

Wprowadzenie do projektowania stabilności tytanowych zbiorników ciśnieniowych

Istnieją problemy ze stabilnością w regularnej konstrukcji tytanowych zbiorników ciśnieniowych. Analizujemy główne czynniki, które powodują niestabilność naczyń ciśnieniowych ze względu na ciśnienie wewnętrzne i zewnętrzne, i przedstawia środki, które należy podjąć w celu kontroli niestabilności tytanowych naczyń ciśnieniowych. Gdy cylinder i głowa tytanowego zbiornika ciśnieniowego są poddawane obciążeniu ściskającemu, może wystąpić niestabilność obwodowa lub niestabilność osiowa. Niestabilność obwodowa może tworzyć kilka osiowosymetrycznych przebiegów wzdłuż obwodu cylindra lub obwodu strefy przejściowej wypukłej głowicy; niestabilność osiowa może pojawić się wzdłuż pofałdowania osiowego [...]

Ostatnio wysyłane do projektów w Azji Środkowej

Dyskusja na temat metody szybkiego szacowania wyceny nietypowych zbiorników ciśnieniowych

Zgodnie z niestandardowym sprzętem produkcyjnym producenta naczyń ciśnieniowych i możliwościami technicznymi, w połączeniu z przykładami, aby zbadać szybką metodę szacowania niestandardowych cen produkcji naczyń ciśnieniowych, metoda może być szeroko stosowana w produkcji niestandardowych naczyń ciśnieniowych, aby szybko i dokładnie określić cenę konkurencyjnej oferty, a także rozsądną kontrolę kosztów procesu produkcyjnego. Co to jest niestandardowy zbiornik ciśnieniowy? Niestandardowy zbiornik ciśnieniowy odnosi się głównie do produkcji przemysłowej dla określonego obszaru zastosowania, z określoną funkcją procesową zmiennej, a nie serii, dla gazu lub cieczy, aby zakończyć [...]

Ostatnio wysyłane do projektów w Azji Środkowej

Zarządzanie bezpieczeństwem i eksploatacja zbiorników ciśnieniowych

Wraz z przyspieszonym tempem industrializacji Chin, zbiorniki ciśnieniowe są coraz częściej stosowane w wielu dziedzinach produkcji i stały się ważnym sprzętem produkcyjnym w ropie naftowej, chemii, metalurgii i innych dziedzinach. Zbiornik ciśnieniowy ma ścisłe standardy działania, gdy jest używany, w przeciwnym razie doprowadzi do eksplozji i innych wypadków, powodując ogromne straty gospodarcze i społeczne. Przeanalizuj zarządzanie bezpieczeństwem i strategię działania zbiorników ciśnieniowych w dziedzinie produkcji, aby poprowadzić bezpieczną i wydajną produkcję przemysłu i uniknąć wypadków zbiorników ciśnieniowych spowodowanych niewłaściwą obsługą i użytkowaniem. 0. Wprowadzenie W ostatnich latach, wraz z ekspansją produkcji przemysłowej [...]

Ostatnio wysyłane do projektów w Azji Środkowej

Problemy z pęknięciami w kontroli rur ciśnieniowych zbiorników ciśnieniowych kotłów

W celu zapewnienia, że zbiornik ciśnieniowy kotła może być utrzymywany w normalnym stanie roboczym, kontrola rury ciśnieniowej kotła powinna być wykonana dobrze i traktowana jako ważna treść pracy. A w rzeczywistej pracy zbiornika ciśnieniowego kotła, ze względu na środowisko wewnętrzne i wpływ środowiska zewnętrznego, będą problemy z pękaniem, a ten problem z pękaniem jest łatwy do zignorowania przez personel, jednak to zjawisko pękania będzie miało poważny wpływ na normalną pracę zbiornika ciśnieniowego kotła, który ukrywa wielkie ukryte niebezpieczeństwo działania. [...]

pl_PLPolski