Ανάλυση της τεχνολογίας επιθεώρησης για λέβητες, δοχεία πίεσης και αγωγούς

Ως ειδικός εξοπλισμός για τη μεταφορά εκρηκτικών, εύφλεκτων και τοξικών μέσων, λέβητες και δοχεία πίεσης έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε διάφορες βιομηχανίες. Η υψηλή θερμοκρασία και η εκρηκτικότητα είναι τα χαρακτηριστικά του, και μόλις συμβεί ένα ατύχημα, θα είναι ένα οδυνηρό πλήγμα για την ασφάλεια της ζωής των ανθρώπων και των περιουσιών γύρω από αυτό. Για την ασφάλεια της δημόσιας ζωής και της περιουσίας, δεν επιτρέπονται λάθη κατά τη λειτουργία των δοχείων χύτρας ταχύτητας. Η επιθεώρηση των δοχείων πίεσης λεβήτων και των σωληνώσεων είναι ένα πολύ σύνθετο έργο. Αυτό το άρθρο εξετάζει κυρίως το περιεχόμενο και τις μεθόδους των δοχείων πίεσης λεβήτων και επιθεώρηση αγωγών, αναλύει τα προβλήματα στην ποιοτική εποπτεία και επιθεώρηση των δοχείων πίεσης λεβήτων και της εγκατάστασης αγωγών και προτείνει προτάσεις για την επιθεώρηση της διαχείρισης των δοχείων πίεσης λεβήτων με βάση αυτό.

επιθεώρηση λεβήτων και δοχείων πίεσης - Ανάλυση της τεχνολογίας επιθεώρησης για λέβητες, δοχεία πίεσης και αγωγούς

Η πιο βασική λειτουργία ενός λέβητα είναι η επεξεργασία του νερού σε ατμό και η παροχή θέρμανσης για τους ανθρώπους στην καθημερινή ζωή. Η παραγόμενη θερμική ενέργεια μπορεί επίσης να μετατραπεί σε μηχανική ενέργεια από άλλες μηχανές για χρήση στην παραγωγή. Με αυτό το χαρακτηριστικό, οι λέβητες έχουν γίνει απαραίτητα στοιχεία στην ανθρώπινη παραγωγή και ζωή.

1. Περιεχόμενο και μέθοδοι επιθεώρησης για δοχεία πίεσης λεβήτων και σωληνώσεων

Σε γενικές γραμμές, τα τμήματα που είναι αρμόδια για την επιθεώρηση λεβήτων, δοχείων πίεσης και αγωγών είναι ο σταθμός επιθεώρησης λεβήτων και το κέντρο επιθεώρησης λεβήτων. Το κέντρο επιθεώρησης λεβήτων διαδραματίζει κυρίως εποπτικό, προωθητικό και βελτιωτικό ρόλο στη διαδικασία επιθεώρησης των δοχείων πίεσης λεβήτων στην εταιρεία. Παρόλο που οι δεξιότητες της βιομηχανίας λεβήτων της Κίνας είναι πολύ κοντά στο διεθνές προηγμένο επίπεδο, εξακολουθούν να συμβαίνουν κατά καιρούς ατυχήματα σε λέβητες. Επιπλέον, μόλις συμβεί, θα προκαλέσει αναπόφευκτα σημαντικές απώλειες στα θύματα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διεξάγονται οι απαραίτητες επιθεωρήσεις πριν από τη χρήση του λέβητα για να μειωθεί η συχνότητα των ατυχημάτων. Με βάση την πολυετή έρευνα σχετικά με τον επιθεώρηση λεβήτων και δοχείων πίεσης, ο συγγραφέας πιστεύει ότι οι μέθοδοι επιθεώρησης μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες πτυχές.

1.1 Εξωτερική επιθεώρηση

Τα τελευταία χρόνια συμβαίνουν συχνά ατυχήματα σε λέβητες και οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται από το κράτος να επιθεωρούν τους λέβητες τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η επιθεώρηση του λέβητα κατά τη λειτουργία του ονομάζεται εξωτερική επιθεώρηση, η οποία πραγματοποιείται περίπου μία φορά το χρόνο. Εκτός από τις εξωτερικές επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών λειτουργίας, απαιτείται εκ νέου έλεγχος ασφαλείας κατά την τοποθέτηση λέβητα μεταφοράς, κατά την αλλαγή του τρόπου καύσης του λέβητα, όταν ο λέβητας σταματά να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια λειτουργεί ξανά, καθώς και κατά την αλλαγή του συστήματος ασφαλείας του λέβητα.

1.2 Εσωτερική επιθεώρηση

Η επιθεώρηση του λέβητα κατά τη διακοπή λειτουργίας ονομάζεται εσωτερική επιθεώρηση του λέβητα. Επειδή το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ο λέβητας είναι εξαιρετικά σκληρό, το εσωτερικό μέσο επηρεάζεται αναπόφευκτα. Επιπλέον, το εξωτερικό περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής πίεσης μπορεί εύκολα να προκαλέσει διάβρωση του εσωτερικού μέσου. Σε γενικές γραμμές, η εσωτερική επιθεώρηση του λέβητα διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Αλλά όπως και οι εξωτερικές επιθεωρήσεις, σε περίπτωση ειδικών συνθηκών ή σκληρού περιβάλλοντος λειτουργίας του λέβητα, ο κύκλος επιθεώρησης μπορεί επίσης να συντομευτεί εγκαίρως, ανάλογα με την πραγματική κατάσταση.

1.3 Επιθεώρηση πίεσης

Επειδή η διαδικασία λειτουργίας του λέβητα μετατρέπει το νερό σε ατμό ως εξοπλισμό πίεσης για την παροχή θερμότητας, είναι απαραίτητο να διεξάγονται δοκιμές πίεσης στον εξοπλισμό του λέβητα κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα εξαρτήματα πίεσης στο εσωτερικό του λέβητα, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, το προσωπικό πρέπει όχι μόνο να διεξάγει επιθεώρηση πίεσης, αλλά και να ελέγξει την αντοχή και την πυκνότητά τους. Σε γενικές γραμμές, αυτός ο τύπος επιθεώρησης είναι επαρκής μία φορά κάθε έξι χρόνια. Ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις, ο κύκλος επιθεώρησης θα πρέπει να συντομεύεται. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της παραγωγής, είναι καλύτερο να συντομεύεται η περίοδος επιθεώρησης σε τρία έτη για τους λέβητες που δεν έχουν ελεγχθεί. Για εξαρτήματα με ικανότητα πίεσης μικρότερη από τη μέση πίεση, πρέπει να απορρίπτονται αποφασιστικά.

1.4 Ποιοτικός έλεγχος

Ως σημαντικό στοιχείο του συστήματος λέβητα, ο εξοπλισμός λειτουργίας είναι το βασικό σημείο ελέγχου ποιότητας για τα δοχεία πίεσης του λέβητα και σχετίζεται επίσης άμεσα με το αν ο λέβητας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Το κατά πόσον το προσωπικό επιθεώρησης διαθέτει διεθνώς εκδοθέντα πιστοποιητικά προσόντων, διαθέτει αντίστοιχα προσόντα, το κατά πόσον το προσωπικό διαχείρισης είναι εξειδικευμένο, το κατά πόσον η πειθαρχία διαχείρισης είναι επιστημονική και το κατά πόσον υπάρχουν ελαττώματα στη συγκόλληση αγωγών είναι όλα τα περιεχόμενα εργασίας της επιθεώρησης ποιότητας. Λόγω της πολυπλοκότητας και της πολυπλοκότητας της επιθεώρησης ποιότητας, οι επιθεωρητές πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τους κανονισμούς και να ελέγχουν προσεκτικά κάθε κρίκο της επιθεώρησης ποιότητας για να διασφαλίζουν την ποιότητα κάθε κρίκου.

2. Προβλήματα στην ποιοτική επίβλεψη και επιθεώρηση της εγκατάστασης αγωγών υπό πίεση

Παρόλο που οι δεξιότητες της βιομηχανίας λεβήτων της Κίνας είναι πολύ κοντά στο διεθνές προηγμένο επίπεδο, εξακολουθούν να συμβαίνουν κατά καιρούς ατυχήματα σε λέβητες και, όταν συμβούν, θα απειλήσουν τη ζωή των ανθρώπων και την ασφάλεια των περιουσιών τους. Όσον αφορά την τρέχουσα διαδικασία παρακολούθησης των δοχείων πίεσης των λεβήτων, ο συγγραφέας πιστεύει ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα στη διαδικασία επιθεώρησης.
Πρώτον, λόγω των διαφορών στις προδιαγραφές μεταξύ ορισμένων εισαγόμενων εξαρτημάτων δοχείων πίεσης λεβήτων και εγχώριων και της έλλειψης συγκεκριμένων σχετικών πληροφοριών στην πρακτική εφαρμογή, η διαδικασία εγκατάστασης και εφαρμογής των λεβήτων είναι πολύ δύσκολη. Ορισμένοι προμηθευτές δεν μπορούν να παράσχουν εκθέσεις επιθεώρησης ποιότητας για λέβητες και δοχεία πίεσης και μπορούν να παρέχουν μόνο αποσπασματικές πληροφορίες σχετικά με τους λέβητες και τα δοχεία πίεσης. Δεύτερον, η ομάδα προσωπικού είναι χαοτική και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας είναι ελλιπές. Υπάρχει πολύ λίγο προσωπικό που ασχολείται με την επιθεώρηση λεβήτων και δοχείων πίεσης και ορισμένοι εργαζόμενοι δεν διαθέτουν πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων ή τα πιστοποιητικά δεν είναι αρκετά περιεκτικά. Διαθέτουν μόνο πιστοποιητικά από το σύστημα εποπτείας της ποιότητας, και ακόμη και τα πιστοποιητικά ορισμένων υπαλλήλων έχουν λήξει. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι ασυνήθιστο στις μονάδες επιθεώρησης ποιότητας λεβήτων και δοχείων πίεσης, το οποίο οδηγεί άμεσα στη σύγχυση των επαγγελματιών του τομέα των λεβήτων και των δοχείων πίεσης σε κάποιο βαθμό. Τρίτον, τα δεδομένα αξιολόγησης της διαδικασίας συγκόλλησης δεν είναι αρκετά πλήρη και οι παράμετροι αξιολόγησης δεν είναι αρκετά περιεκτικές, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης της συγκόλλησης. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, υπάρχουν συχνά προβλήματα όπως η έλλειψη δεδομένων αξιολόγησης, λανθασμένες προτάσεις, εσφαλμένες προτάσεις και παράλογη αναθεώρηση. Τέταρτον, για τη λειτουργία των λεβήτων και των δοχείων πίεσης, οι επιθεωρητές ποιότητας δεν μπορούν να υποβάλουν εγκαίρως τις εκθέσεις επιθεώρησης ποιότητας. Πέμπτον, η κατανομή και η μεταφορά προσωπικού είναι παράλογη και ορισμένα τμήματα διαθέτουν πολύ λίγο προσωπικό για την επιθεώρηση ποιότητας.

3. Προτάσεις για την επιθεώρηση διαχείρισης λεβήτων και δοχείων πίεσης

3.1 Βελτίωση του συστήματος ποιοτικής επιθεώρησης για λέβητες και δοχεία πίεσης

Πρώτον, εξασφαλίστε την ποιότητα των πρώτων υλών. Η ποιότητα των πρώτων υλών επηρεάζει άμεσα την ποιότητα κατασκευής του λέβητα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δοχείων πίεσης του λέβητα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η ποιότητα των πρώτων υλών. Μόνο με τη διασφάλιση της ποιότητας των πρώτων υλών μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα κατασκευής του λέβητα. Δεύτερον, ελέγξτε αυστηρά την ποιότητα παραγωγής των δοχείων. Πριν από την παραγωγή δοχείων, το προσωπικό πρέπει να εξετάζει προσεκτικά τα σχέδια και να ακολουθεί αυστηρά τη σχετική ροή της διαδικασίας για την παραγωγή δοχείων. Μόλις υπάρξει ζήτημα ποιότητας σε ένα συγκεκριμένο στάδιο του δοχείου πίεσης του λέβητα, θα επηρεάσει αναπόφευκτα την ποιότητα του δοχείου πίεσης του λέβητα. Τέλος, ελέγξτε αυστηρά την ποιότητα του λέβητα. Ως ειδικός εξοπλισμός που μεταφέρει εκρηκτικά, εύφλεκτα και τοξικά μέσα, η ευφλεκτότητα και η εκρηκτικότητα είναι τα χαρακτηριστικά των δοχείων πίεσης λέβητα. Τα δοχεία πίεσης του λέβητα είναι επιρρεπή σε ελαττώματα και η επιθεώρηση είναι απαραίτητη. Η ποιότητα του λέβητα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά. Με βάση το ζήτημα ότι πολλές επιχειρήσεις λεβήτων και δοχείων πίεσης στην Κίνα δεν διαθέτουν εκθέσεις επιθεώρησης προϊόντων, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειες παρέμβασης, να εποπτεύουν εγκαίρως και να παροτρύνουν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις εκθέσεις ποιοτικής επιθεώρησης των λεβήτων και των δοχείων πίεσης και να διασφαλίσουν την ποιότητα των λεβήτων και των δοχείων πίεσης.

3.2 Ενίσχυση της κατάρτισης ταλέντων

Ο αριθμός του προσωπικού που ασχολείται με τη δοκιμή λεβήτων και δοχείων πίεσης είναι πολύ μικρός και ορισμένοι επαγγελματίες δεν διαθέτουν πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων ή τα πιστοποιητικά δεν είναι αρκετά περιεκτικά και δεν είναι ασυνήθιστο να διαθέτουν μόνο πιστοποιητικά συστήματος επίβλεψης ποιότητας. Προκειμένου να βελτιωθεί το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των λεβήτων και των δοχείων πίεσης και να μειωθεί το φαινόμενο της σύγχυσης του προσωπικού, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ενισχύσουν την κατάρτιση και την εποπτεία των επαγγελματιών που ασχολούνται με τους λέβητες και τα δοχεία πίεσης, να διασφαλίσουν ότι κάθε εργαζόμενος διαθέτει πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων που εκδίδεται από το κράτος και να ελέγξουν εάν το πιστοποιητικό του εργαζομένου έχει λήξει, ώστε να διασφαλιστεί ο επαγγελματισμός των επαγγελματιών που ασχολούνται με τους λέβητες και τα δοχεία πίεσης. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε υλικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για τους λέβητες και τα δοχεία πίεσης για να διασφαλίσουν την ποιότητα των λεβήτων και των δοχείων πίεσης.

4. Συμπέρασμα

Ως ειδικός εξοπλισμός που μεταφέρει εκρηκτικά, εύφλεκτα και τοξικά μέσα, όταν συμβεί ατύχημα σε ένα δοχείο πίεσης λέβητα, θα απειληθεί σοβαρά η ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπονται λάθη κατά τη λειτουργία των δοχείων πίεσης. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα των δοχείων πίεσης λεβήτων, θα πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα επιθεώρησης ποιότητας για τα δοχεία πίεσης λεβήτων και να αυξηθούν οι επενδύσεις σε υλικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για τα δοχεία πίεσης λεβήτων.

Σχετικές ειδήσεις

  • * Δεν υπάρχουν σχετικά άρθρα
elΕλληνικά