Analyse af inspektionsteknologi til kedler, trykbeholdere og rørledninger

Som specialudstyr til transport af eksplosive, brandfarlige og giftige medier er kedler og trykbeholdere har været meget anvendt i forskellige industrier. Høj temperatur og eksplosivitet er dens egenskaber, og når der først sker en ulykke, vil det være et smertefuldt slag for sikkerheden for folks liv og ejendom omkring det. Af hensyn til sikkerheden for offentligt liv og ejendom er ingen fejl tilladt under drift af trykkogerbeholdere. Inspektion af kedeltrykbeholdere og rørledninger er en meget kompleks opgave. Denne artikel diskuterer hovedsageligt indholdet og metoderne til kedeltrykbeholder og inspektion af rørledninger, analyserer problemerne med kvalitetsovervågning og inspektion af kedeltrykbeholdere og rørledningsinstallation og foreslår forslag til inspektion af kedeltrykbeholderstyring baseret på dette.

Inspektion af kedler og trykbeholdere - Analyse af inspektionsteknologi til kedler, trykbeholdere og rørledninger

Den mest grundlæggende funktion for en kedel er at omdanne vand til damp og levere varme til mennesker i dagligdagen. Den genererede varmeenergi kan også omdannes til mekanisk energi af andre maskiner til brug i produktionen. Med denne funktion er kedler blevet vigtige elementer i menneskers produktion og liv.

1. Inspektionsindhold og -metoder for kedeltrykbeholdere og rørledninger

Generelt er de afdelinger, der er ansvarlige for at inspicere kedler, trykbeholdere og rørledninger, kedelinspektionsstationen og kedelinspektionscentret. Kedelinspektionscentret spiller hovedsageligt en overvågende, fremmende og forbedrende rolle i processen med at inspicere kedeltrykbeholdere i virksomheden. Selvom Kinas færdigheder inden for kedelindustrien er meget tæt på det internationale avancerede niveau, sker der stadig kedelulykker fra tid til anden. Og når det først sker, vil det uundgåeligt medføre betydelige tab for ofrene. Derfor er det nødvendigt at foretage de nødvendige inspektioner, før kedlen tages i brug, for at reducere antallet af ulykker. Baseret på mange års forskning i inspektion af kedler og trykbeholdereForfatteren mener, at inspektionsmetoderne kan sammenfattes i følgende aspekter.

1.1 Ekstern inspektion

I de senere år er der ofte sket ulykker med kedler, og de relevante afdelinger er forpligtet af staten til at inspicere kedler mindst en gang om året. Inspektionen af kedlen, mens den er i drift, kaldes en ekstern inspektion, som finder sted cirka en gang om året. Ud over eksterne inspektioner inden for normal arbejdstid kræves der igen sikkerhedsovervågning, når der placeres en overførselskedel, når kedlens forbrændingstilstand ændres, når kedlen stopper med at fungere i lang tid og derefter kører igen, og når kedlens sikkerhedssystem ændres.

1.2 Intern inspektion

Inspektionen af kedlen under nedlukning kaldes den interne inspektion af kedlen. Fordi det miljø, som kedlen opererer i, er ekstremt hårdt, påvirkes det interne medium uundgåeligt. Derudover kan det eksterne miljø med høj temperatur og højt tryk let forårsage korrosion af det interne medium. Generelt udføres den interne inspektion af kedlen hvert andet år. Men ligesom eksterne inspektioner kan inspektionscyklussen også forkortes i tide i tilfælde af særlige omstændigheder eller barske driftsmiljøer i kedlen, afhængigt af den aktuelle situation.

1.3 Trykinspektion

Fordi kedlens arbejdsproces omdanner vand til damp som trykudstyr for at give varme, er det nødvendigt at udføre trykprøvning på kedeludstyret under inspektion. Det er værd at bemærke, at for trykkomponenterne inde i kedlen skal personalet under inspektionen ikke kun foretage trykinspektion, men også kontrollere deres styrke og tæthed. Generelt er denne type inspektion tilstrækkelig en gang hvert sjette år. Men under særlige omstændigheder bør inspektionscyklussen forkortes. Under produktionen er det for eksempel bedst at forkorte inspektionsperioden til tre år for kedler, der ikke er blevet overvåget. Dele med en trykkapacitet, der er lavere end middeltrykket, skal resolut kasseres.

1.4 Kvalitetskontrol

Som en vigtig komponent i kedelsystemet er driftsudstyret det vigtigste punkt i kvalitetskontrollen for kedeltrykbeholdere, og det er også direkte relateret til, om kedlen kan fortsætte med at fungere. Hvorvidt inspektionspersonalet har internationalt udstedte kvalifikationscertifikater, besidder tilsvarende kvalifikationer, om ledelsespersonalet er kvalificeret, om ledelsesdisciplinen er videnskabelig, og om der er defekter i rørledningssvejsning, er alt arbejdsindholdet i kvalitetsinspektion. På grund af kvalitetsinspektionens kompleksitet og kompleksitet skal inspektører nøje følge reglerne og omhyggeligt verificere hvert led i kvalitetsinspektionen for at sikre kvaliteten af hvert led.

2. Problemer med kvalitetsovervågning og inspektion af installation af trykrørledninger

Selvom Kinas færdigheder inden for kedelindustrien er meget tæt på det internationale avancerede niveau, sker der stadig kedelulykker fra tid til anden, og når de først sker, vil de true folks liv og ejendomssikkerhed. Med hensyn til den nuværende overvågningsproces af kedeltrykbeholdere mener forfatteren, at der er flere problemer i inspektionsprocessen.
For det første er det meget vanskeligt at installere og anvende kedler på grund af forskellene i specifikationer mellem nogle importerede kedel- og trykbeholderdele og indenlandske dele og manglen på specifik relevant information i praktisk anvendelse. Nogle leverandører kan ikke levere kvalitetsinspektionsrapporter for kedler og trykbeholdere og kan kun levere fragmenteret information om kedler og trykbeholdere. For det andet er personaleteamet kaotisk, og kvalitetssikringssystemet er ufuldstændigt. Der er for få ansatte til at inspicere kedler og trykbeholdere, og nogle ansatte mangler faglige kvalifikationsbeviser, eller beviserne er ikke omfattende nok. De har kun certifikater fra kvalitetsovervågningssystemet, og nogle medarbejderes certifikater er endda udløbet. Dette fænomen er ikke ualmindeligt i kvalitetsinspektionsenheder for kedler og trykbeholdere, hvilket direkte fører til forvirring hos kedel- og trykbeholderudøverne til en vis grad. For det tredje er evalueringsdataene for svejseprocessen ikke komplette nok, og evalueringsparametrene er ikke omfattende nok, hvilket direkte påvirker de endelige evalueringsresultater af svejsning. I evalueringsprocessen er der ofte problemer som manglende evalueringsdata, fejlagtige sætninger, forkerte sætninger og urimelig gennemgang. For det fjerde kan kvalitetsinspektører for drift af kedler og trykbeholdere ikke indsende kvalitetsinspektionsrapporter rettidigt. For det femte er personaleallokering og -overførsel urimelig, og nogle afdelinger har for få kvalitetsinspektionspersonale.

3. Forslag til ledelsesinspektion af kedler og trykbeholdere

3.1 Forbedre kvalitetsinspektionssystemet for kedler og trykbeholdere

For det første skal man sikre kvaliteten af råmaterialerne. Kvaliteten af råmaterialerne påvirker direkte kvaliteten af kedelproduktionen. For at sikre en problemfri drift af kedlens trykbeholdere er det nødvendigt at sikre kvaliteten af råmaterialerne. Kun ved at sikre kvaliteten af råmaterialer kan kedlens konstruktionskvalitet garanteres. For det andet skal man nøje kontrollere produktionskvaliteten af beholdere. Før beholderproduktion skal personalet omhyggeligt gennemgå tegningerne og nøje følge det relevante procesflow for beholderproduktion. Når der er et kvalitetsproblem på et bestemt stadium af kedeltrykbeholderen, vil det uundgåeligt påvirke kvaliteten af kedeltrykbeholderen. Endelig skal du nøje kontrollere kedlens kvalitet. Som et specielt udstyr, der bærer eksplosive, brandfarlige og giftige medier, er brandbarhed og eksplosivitet kendetegnende for kedeltrykbeholdere. Kedelbeholdere er tilbøjelige til at have defekter, og inspektion er afgørende. Kedlens kvalitet skal kontrolleres strengt. Baseret på spørgsmålet om, at mange kedel- og trykbeholdervirksomheder i Kina ikke har produktinspektionsrapporter, bør de nationale regulerende myndigheder styrke interventionsindsatsen, rettidigt overvåge og opfordre virksomhederne til at forbedre kvalitetsinspektionsrapporterne for kedel- og trykbeholdere og sikre kvaliteten af kedel- og trykbeholdere.

3.2 Styrk uddannelsen af talenter

Antallet af medarbejdere, der beskæftiger sig med test af kedler og trykbeholdere, er for lille, og nogle af dem mangler faglige kvalifikationsbeviser, eller også er beviserne ikke omfattende nok, og det er ikke ualmindeligt, at de kun har beviser for kvalitetsovervågningssystemer. For at forbedre kvalitetssikringssystemet for kedler og trykbeholdere og reducere forekomsten af personaleforvirring, bør relevante afdelinger styrke uddannelsen og tilsynet med udøvere af kedler og trykbeholdere, sikre, at hver medarbejder har et professionelt kvalifikationscertifikat udstedt af staten, og kontrollere, om medarbejderens certifikat er udløbet, for at sikre professionalismen hos udøvere af kedler og trykbeholdere. Samtidig bør virksomhederne øge deres investeringer i materielle, menneskelige og økonomiske ressourcer til kedler og trykbeholdere for at sikre kvaliteten af kedler og trykbeholdere.

4. Konklusion

Som specialudstyr, der transporterer eksplosive, brandfarlige og giftige medier, vil en ulykke i en kedeltrykbeholder alvorligt true sikkerheden for menneskers liv og ejendom. Derfor er ingen fejl tilladt under driften af trykbeholdere. For at sikre kvaliteten af kedeltrykbeholdere bør kvalitetsinspektionssystemet for kedeltrykbeholdere forbedres, og investeringer i materielle, menneskelige og økonomiske ressourcer til kedeltrykbeholdere bør øges.

Relaterede nyheder

  • * Ingen relaterede artikler
da_DKDansk